Menu

Nieuws

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 13-05-2018
Nieuws >>

Het privacy nieuws wordt al enige tijd gedomineerd door de consequenties van de AVG voor organisaties. De AVG geldt overigens ook voor onze vereniging.

Elke vereniging en stichting bijvoorbeeld is verplicht om vanaf 25 mei 2018, naast een privacy reglement, ook een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming. In de verklaring staat hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens en is omschreven wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom, dus met welk doel. Als organisatie ben je verplicht iedereen duidelijk te laten weten welke privacygevoelige gegevens je van hen verzamelt. Ook moet je alle betrokkenen op hun rechten wijzen. Kortom als vereniging heb je een wettelijke privacy verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheidsplicht. 

De uitwerking van de verordening voor onze vereniging is in volle gang. Er wordt ter uitvoering van de wetgeving een privacy reglement opgesteld en een privacy verklaring. De privacy verklaring is een belangrijk document, waarin je kunt terug vinden op welke wijze de vereniging met je persoonsgegevens omgaat.  

Terug