Menu

Nieuws

Nieuw verenigingsnaam: Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 april 2019 van de COVS groep Leiden en omstreken hebben de leden in ruime meerderheid (95% voor) besloten de naam van de vereniging te wijzigen in "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".

 

Bij de ALV waren 25 aanwezigen: 22 leden, 2 donateurs en afgevaardigde Rene Kiebert namens het hoofdbestuur van COVS Nederland.

 

 

later meer
 


Lintje voor Piet en Gerda van der Meer

Vandaag zijn Piet en Gerda van der Meer koninklijk onderscheiden, welke werd uitgereikt door de Leiderdorpse burgemeester Laila Driesen.

 

Gerda van der Meer-van Goozen zorgt als lid van de kantinecommissie wekelijks dat iedereen voorzien wordt van een hapje en een drankje. Ook maakte zij de accommodatie schoon. Sinds 2010 is zij samen met haar echtgenoot de beheerder van de huidige accommodatie in het Weteringpark. Zelfs in de periodes dat mevrouw Van der Meer ernstig ziek is geweest, bleef zij haar taken vervullen. Gerda heeft in 1999 de Zilveren Scheidsrechter ontvangen en is in 2017 benoemd tot erelid.

Hiernaast heeft Gerda van 1980 tot en met 1987 op basisschool De Schakel vele uren geholpen bij het lezen en bij de lessen handvaardigheid.

Piet van der Meer heeft in de afgelopen 38 jaar veel verschillende functies bekleed; bestuurslid, secretaris, lid van diverse commissies, organisator van activiteiten en trainer. Daarnaast was hij van 1980 tot 2002 lid van de KNVB, waar hij scheidsrechter en rapporteur was. Vanwege zijn verdiensten is hij in 2001 onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB. Hiernaast heeft de heer Van der Meer ook vele jaren de Koningin Juliana School ondersteund bij het begeleiden van het vervoer naar en het onderhoud van de schooltuinen in de Bloemerd.

Bij COVS Leiden heeft Piet in 1999 de Zilveren Scheidsrechter ontvangen en is in 2006 benoemd tot erelid.

 

 


Laatste training 13 juni

De laatste training van het seizoen is dit jaar op 13 juni.

Het is gebruikelijk dat de laatste training op de laatste donderdag van de maand mei is. Maar dit jaar is 30 mei Hemelvaartdag. Da’s geen gepaste dag voor een feestelijke training. 
De KNVB heeft er een langer seizoen van gemaakt. Daarom gaan wij ook nog een paar weken door.

Voor 13 juni is natuurlijk weer een speciale trainer geregeld.
De avond wordt verder feestelijk aangekleed.

De training begint om 19:30 uur
 


Update2: Uitnodiging algemene leden vergadering 29 april

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering
die wordt gehouden op maandag 29 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.

De vergadering begint om 20.00 uur.

 

Behalve de reeds gepubliseerde agenda is hieraan toegevoegd:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Lees verder voor de toelichting en stukken

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.
Ronald Vermeulen
secretaris

Lees verder

Verslag bijzondere algemene leden vergadering 16 april

Op dinsdag 16 april is een bijzondere algemene leden vergadering gehouden met 12 aanwezige leden en 2 donateurs.

Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. En natuurlijk de voorgestelde naamswijziging in “Scheidsrechtersvereniging Leiden en omstreken”.

De naamswijziging is met ruime meerderheid en twee onthoudingen aangenomen. Maar voor een geldige stemming over de statuten wijziging diende ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de balv. Er is wel gestemd, ook hier was een ruime meerderheid voor en twee onthoudingen.

 

De concept notulen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen hier gedownload worden.

Hierdoor roept het bestuur op in de komende algemene vergadering tot de behandeling van het voorstel tot statutenwijziging.

Hiervoor zal de voorzitter agendapunt 12a en 12b toe voegen aan de agenda:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De toelichting en inhoud van de wijziging statuten en huishouden reglement is vermeld in de balv stukken:

https://www.covsleiden.nl/media/balv-2018.pdf

https://www.covsleiden.nl/media/balv-2018_concept_notulen_16-04-2019.pdf


90jr jubileum: Mooi artikel in digitale blad "De Scheidsrechter"

In het digitale blad “De Scheidsrechter’’ staat een mooi artikel over het jubileum van onze vereniging: https://tekstueelgp.foleon.com/scheidsrechter/02-2019/uitgelicht/


Spelregelwijzigingen 2019-2020

De IFAB heeft de (ruim 30) spelregelwijzigingen voor komend seizoen gepubliceerd.

De spelregelwijzigingen gaan onder andere over hands, wissels, de toss, doelschoppen, vrije schoppen, scheidsrechtersballen, strafschoppen, de muur en teamofficials.  

  • Dit document bevat een uitgebreide beschrijving van alle wijzigingen voor komend seizoen.
  • Dit document bevat een samenvatting van de belangrijkste spelregelwijzigingen.

 

De spelregelwijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking.

 


Regel 3: De spelers
o Een speler die gewisseld wordt moet op de dichts bij zijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.

Regel 4: De uitrusting van de spelers
o Een onder shirt mag uit meerdere kleuren bestaan, mits die kleuren exact gelijk zijn aan de mouwen van het wedstrijdshirt.

Regel 5: De scheidsrechter
o Aan teamofficials (zoals trainers, teammanagers en verzorgers) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen gele en rode kaarten getoond worden.
o Een teamofficial wordt onder andere vermaand als hij op respectvolle wijze het speelveld betreedt, een instructie van de scheidsrechter, assistent, of vierde official negeert, het rustig in woord niet eens is met een beslissing of een keer de instructiezone verlaat zonder een andere overtreding te maken.
o Een teamofficial ontvangt onder andere een waarschuwing (gele kaart) indien hij duidelijk/herhaaldelijk de instructiezonde verlaat, een spelhervatting van zijn eigen team vertraagt, de instructiezone van de tegenstander betreedt, in woord en gebaar het niet eens is met een beslissing (inclusief sarcastisch klappen, gooien van objecten), de referee review area (RRA) betreedt, overdreven met gebaren vraagt om een gele of rode kaart, overdreven met gebaren vraagt om een VAR-review, provocerende gebaren maakt, herhaaldelijk gedrag vertoont waarvoor een vermaning wordt gegeven en een gebrek aan respect toont voor het spel.
o Een teamofficial wordt onder andere weggestuurd (rode kaart) indien hij een spelhervatting van de tegenstander vertraagt, de instructiezone verlaat om te protesteren of provoceren, de instructiezone van de tegenstander op confronterende wijze betreedt, opzettelijk een voorwerp in het veld gooit/trapt, het veld betreedt om te protesteren (ook bij rust/na afloop) of in te grijpen in het spel, het Replay Center betreedt, fysiek of agressief gedrag vertoont, een tweede gele kaart ontvangt, beledigende taal gebruikt, niet-toegestane elektronische apparaten gebruikt of zich gewelddadig gedraagt.
o Indien niet duidelijk is welke teamofficial zich misdraagt, wordt aan de hoofdtrainer de gele of rode kaart getoond. Hij is immers verantwoordelijk voor de andere teamofficials.
o Als een strafschop wordt toegekend, mag de strafschopnemer op het veld verzorgd worden en hij hoeft het veld niet te verlaten.

Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel
o Het team dat de toss wint kies ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft verdedigt.
o Als het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het strafschopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Tegenstanders moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
o In alle andere gevallen laat de laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor een speler van het team dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Tegenstanders moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.

Regel 9: De bal in en uit het spel
o Een scheidsrechtersbal wordt toegekend als de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor ofwel in het doel gaat, hierdoor de tegenstander balbezit krijgt of hierdoor het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt.

Regel 10: De uitslag van een wedstrijd bepalen
o De keeper kan niet scoren door de bal in het doel van de tegenstander te gooien.

Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
o Het is altijd een overtreding als een aanvaller de bal met de arm/hand speelt en daardoor scoort of een scoringskans creëert, ook wanneer dit niet opzettelijk gebeurt.
o Het is meestal een overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt en deze speler zich op onnatuurlijke wijze groter/breder maakt.
o Het is meestal een overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt en de arm/hand zich boven de schouder bevindt.
o Los van bovenstaande, is het meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het eigen lichaam tegen de arm/hand stuitert.
o Los van bovenstaande, is het meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander tegen de arm/hand stuitert.
o Het is meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand die zich dicht tegen het lichaam bevindt en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.
o Het is meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt indien een speler valt en de arm bevindt zich onder het lichaam om het lichaam te ondersteunen, tenzij de arm verticaal of lateraal wordt uitgestoken.
o Als een team een duidelijke scoringskans heeft door een vrije schop snel te nemen, mag de scheidsrechter wachten met het tonen van de gele of rode kaart tot de volgende onderbreking.
o De gele kaart voor het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt (zoals het uittrekken van het shirt) moet ook worden gegeven als het doelpunt alsnog wordt afgekeurd.
o Alle verbale overtredingen (schelden, beledigen, protesteren) worden bestraft met een indirecte vrije schop.
o Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde manier bestraft als het gooien van een voorwerp.

Regel 13: De vrije schoppen
o Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.
o Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
o Bij een verdedigende muur van tenminste drie spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter van de muur bevinden. Als zij op het moment dat de vrije schop genomen wordt toch te dicht bij de muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Regel 14: De strafschop
o Bij het nemen van een strafschop mag de keeper niet de doelpalen, de lat of de netten aanraken. Ook mogen de doelpalen, de lat en de netten niet bewegen.
o Bij het nemen van een strafschop moet de keeper tenminste één voet op de doellijn hebben. Hij mag niet achter de doellijn staan.

Regel 15: De inworp
o Bij het nemen van een inworp moeten tegenstanders zich op tenminste twee meter van de zijlijn bevinden, ook als de nemer niet op de zijlijn staat.

Regel 16: De doelschop
o Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.


Nieuwe grasmaaier

Voor het onderhoud van het gras hebben we een nieuwe grasmaaier aangeschaft.

Op de foto terreinmeester Lucas Zirkzee op zijn nieuwe aanwinst.

 

 


Piet en Gerda 50jr getrouwd

Het bestuur feliciteert Piet en Gerda van der Meer met hun 50 jarige huwelijk!

Dinsdag 19 maart kwam de burgemeester van Leiderdorp het bruidspaar persoonlijk feliciteren.
Namens het bestuur heeft penningmeester Leo Apperloo een mooie bos bloemen bezorgd.

In het Leiderdorps Weekblad staat een mooi artikel met leuke foto's!

 


Paasklaverjassen 18 april

Donderdag 18 april is er weer Paasklaverjassen

Lees verder