Menu

Ouder nieuws

Peter Kadiks erelid en koninklijk onderscheiden

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 19-04-2016
Ouder nieuws >>

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april is Peter Kadiks benoemd tot erelid. Maar ook burgemeester van Leiderdorp mevrouw Leila Driessen-Jansen was aanwezig omdat Zijne Majesteit de Koning bij Koninklijk Besluit de Koninklijke Onderscheiding "Lid van de Orde van Oranje-Nassau" heeft toegekend aan Peter.

Peter heeft na 25 jaar bestuurslidmaatschap het penningmeesterstokje overgegeven aan Leo Apperloo. Maar Peter blijft wel (als tweede penningmeester) lid van het bestuur om Leo te steunen.

Peter is in 1987 als scheidsrechter begonnen en gelijk lid geworden van COVS groep Leiden eo.

Op 26 maart 1991 is hij toegetreden tot het bestuur. Eerst met de portefeuille Technische Commissie en daarna ook als tweede penningmeester.
In 2004 volgde hij zijn vader Karel Kadiks op als penningmeester.

Peter was al Lid van Verdienste van COVS groep Leiden eo en is sinds 2014 drager van de Gouden Scheidsrechter speld.

Peter en de Burgemeester

foto: Buro JP

Peter met oorkonde

De speech van voorzitter Jan de Jong:

Peter,

Hoewel ikzelf het mooier vind om iemand toe te spreken uit het blote hoofd, want dat klinkt wat spontaner en losser, lukt mij dat niet. Er blijken dan achteraf steevast dingen te zijn vergeten. En dus heb ik dit toespraakje uitgeschreven.

Peter, in de aanloop naar de jaarvergadering van vorig jaar heb jij aangegeven dat je jouw termijn als bestuurslid zou afmaken en niet meer verkiesbaar zou zijn.

Dat was best even schrikken, maar na al die jaren ook wel weer begrijpelijk. Dat je een half jaar later aangaf, nog wel een jaartje eraan te willen plakken als tweede penningmeester om zodoende de nieuwe penningmeester in te kunnen werken, konden we alleen maar waarderen.

Maar na jouw aankondiging van afscheid zijn we als bestuur eens gaan graven in de analen van de vereniging en in onze herinneringen. En toen kwam er zoveel naar boven dat we er eigenlijk een beetje stil van w erden. Daar moesten we wat mee.

Maar liefst 25 jaar heb je onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur en het merendeel van die lange, lange periode was je penningmeester. En wat voor penningmeester. Geheel in stijl van vader Karel ben je verder gegaan en dat was super! Je hebt daarnaast de gehele financiële en ledenadministratie gedigitaliseerd.

Maar je hebt veel meer gedaan dan alleen het penningmeesterschap. We hebben als bestuur vele jaren noodgedwongen zonder secretaris moeten werken. Wat veel leden niet weten, maar nu natuurlijk wel, is dat dit secretariaat voor een klein stukje door de rest van het bestuur werd gedaan en dat de bulk op jouw bordje lag. En dat je dat bordje ook altijd schoon leegat, oftewel het werk werd gedaan. En goed!

Jij bent als enige in het bestuur getuige geweest van de gehele verhuizing van begin tot einde van onze accommodatie van de Hoogmadeseweg naar de Boomgaardlaan. Voor zover ik heb na kunnen gaan, is onze vereniging al aan het begin van deze eeuw te kennen gegeven, dat we weg moesten van de Hoogmadeseweg. Vooral de twee jaar voor de feitelijke verhuizing in 2009 hebben wij daar ontzettend veel tijd in moeten steken. Veel en veel meer dan velen hier zullen vermoed hebben.

Alle vergaderingen, overleggen, besprekingen, onderhandelingen, contractbesprekingen en noem maar op met de politiek, ambtenaren, het college, de W4 organisatie, de VIJL, RCL, notarissen en adviseurs, het bleef maar doorgaan. En dan ook nog meestal op kantoortijden. We hebben dat samen gedaan. Ik kon als zelfstandige mijn eigen tijd indelen, ik denk dat jij wel eens ruzie gehad moet hebben met je baas.

Je was een kei in die dingen, de vereniging is je daarvoor veel dank verschuldigd.

Ook mag niet onvermeld blijven de bestuurscrisis, die we inmiddels alweer meer dan vier jaar geleden hadden. Het gaat er hier niet om hoe deze is ontstaan, achteraf zijn veel dingen die toen speelden begrijpelijk geweest, maar jij was degene die toen het bestuursschip drijvende heeft gehouden en na verloop van enige tijd en na het verwijderen van de rotte appel de bemanning weer binnenboord had. Ook daarvoor veel dank.

 

Het bestuur heeft unaniem besloten om als teken van dank voor alles wat jij in al die jaren voor de vereniging hebt betekend en gedaan, jou voor te dragen als ERELID van de Scheidsrechtersvereniging COVS groep Leiden e.o.

 

Het is mij een eer dat ik jou kan verkondigen, dat de Algemene Vergadering unaniem heeft ingestemd met deze voordracht, zodat ik jou namens de COVS groep Leiden e.o. bij deze officieel benoem tot ERELID van onze mooie vereniging.

 

Terug