Menu

Taken COVS

Wat doet de COVS voor haar leden?

 • De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter.
 • De COVS werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met de K.N.V.B. en haar districten.
 • De COVS bespreekt met de K.N.V.B. en de districten alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter.
 • De COVS is vertegenwoordigd in de Werkgroep Scheidsrechters Amateurvoetbal, in de commissie scheidsrechtersopleidingen en in de scheidsrechters- en spelregelcommissie zaalvoetbal.
 • De COVS organiseert voor alle scheidsrechters jaarlijks de conditietesten.
 • De COVS heeft een eigen blad "De Scheidsrechter", dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten.
 • De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.
 • De COVS organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.
 • De COVS organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.


Naast alle aktiviteiten van COVS Nederland verzorgt COVS Leiden :

 

 • Onder leiding van gediplomeerde trainers wekelijkse trainingen op zowel de dinsdag- en de donderdagavond in Alphen a/d Rijn en Leiderdorp.
 • Clubavonden waar men met elkaar kan praten over scheidsrechterszaken en/of ervaringen kan uitwissellen.
 • Een spelregelcompetitie voor de trainingsgroep gedurende 6 avonden per seizoen.
 • Lezingen op een clubavond of tijdens een technische dag. Men kan dan luisteren naar inleiders over algemene en specifieke zaken met betrekking tot het scheidsrechteren.
 • Diverse ontspannings-evenementen (klaverjasavonden, een barbecue e.d.) ter versteviging van de onderlinge band.
 • Een eigen e-mail nieuwsbrief waarin men op de hoogte wordt gehouden van de diverse evenementen.